3.16.2009

JIA-YOU CHALLENGE: RESULTS

Here are the results from Shanghai with the Jia-You Challenge, a mixed event of BJJ/Grappling/Kick-Boxing. Be sure to check out the BLOG. -Luke

FLICKR ALBUM

1st Match(Jiu-Jitsu)
×Shao Bin(5star)
○Terrence(Canadian)
Triangle choke

2nd Match(Jiu-Jitsu)
○Hao(5star)
×Steve(5star)
P24-0

3rd Match(Jiu-Jitsu)
○Josh(5star)
×Zhao Wen Xin(Limeijian)
P4-0

4th Match(Jiu-Jitsu)
×Meiken GO(Nakayama)
○Yasunori Kashima(5star)
P0-2

5th Match(Jiu-Jitsu)
×Fred(5star)
○Marc Chambaud(Shabjj)
P0-2

6th Match(Grappling)
×Zhang He(5star)
○Terrence(Canadian)
Front choke

7th Match(Jiu-Jitsu)
○Kentaro Kobayashi(5star)
×Zhao Ming(Limeijian)
P4-0

8th Match(Jiu-Jitsu)
○Derek(Canadian)
×Zhao Wen Xin(Limeijian)
Arm triangle choke

9th Match (Kick Boxing)
×Kong Xu(Kenshikai)
○JP(5star)

10th Match(Kick Boxing)
×Katsuhiko Tuda(Nakayama)
○Seiji Miura(5star)

11th Match(Kick Boxing)
×Yasuji Numa(VTL)
○Jiro Tukuba(Free)

No comments: